Παράδοση – Έξοδα παράδοσης και επιστροφής

1. Όλες οι εγχώριες αποστολές μας εκτελούνται με τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία κούριερ. Οι παραγγελίες ποσού μικρότερου των 50 ευρώ επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής 5 ευρώ/παραγγελία. Οι παραγγελίες ποσού μεγαλύτερου των 50 ευρώ δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.
2. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα σας αποστέλλεται ο αριθμός αποστολής (tracking number) για να μπορείτε να παρακολουθείτε απευθείας την πορεία της μεταφοράς του δέματος σας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας ταχυμεταφορών. Οι επιστροφές των προϊόντων που γίνονται με χρέωση δική μας, θα γίνονται αποδεκτές μόνο με τη συνεργαζόμενη εταιρεία.
3. Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνουμε από Δευτέρα έως Παρασκευή, πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Σάββατο, Κυριακή ή σε αργίες, πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα. Ο χρόνος παράδοσης εναπόκειται αποκλειστικά στις εταιρίες ταχυμεταφορών, όμως ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες)
4. Για αποστολές εντός Θεσσαλονίκης, εφόσον η παραγγελία και η αποδοχή της από εμάς έχει πραγματοποιηθεί και επιβεβαιωθεί μέχρι τις 12μ, η παράδοση θα πραγματοποιείται εντός 5-10 εργασίμων ημερών, εκτός εάν ειδικές συνθήκες επηρεάζουν το φόρτο των εταιριών ταχυμεταφορών και επιφέρουν έκτακτες καθυστερήσεις.
5. Για τις εκτός Θεσσαλονίκης αποστολές, εφόσον η παραγγελία και η αποδοχή της έχει πραγματοποιηθεί και επιβεβαιωθεί μέχρι τις 12μ, η παράδοση θα πραγματοποιείται, εφόσον είναι εφικτό, εντός 5-10 εργάσιμων ημερών, εκτός εάν ειδικές συνθήκες επηρεάζουν το φόρτο των εταιριών ταχυμεταφορών και επιφέρουν έκτακτες καθυστερήσεις.
6. Σε περίπτωση δυσπρόσιτων ή απομακρυσμένων περιοχών (πχ νησιά ή απομακρυσμένες επαρχίες), ενδέχεται η αποστολή και παράδοση των προϊόντων σας να απαιτεί περισσότερο χρόνο.
7. Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση της παραγγελίας δεν θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (απεργιών συγκοινωνιακών μέσων, κακοκαιριών, ή περιόδους μεγάλου φόρτου εργασιών των ταχυμεταφορών κλπ).

Έξοδα παράδοσης και επιστροφής προϊόντος

Έξοδα παράδοσης

ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ποσό παραγγελίας Έξοδα αποστολής ανεξαρτήτως βάρους
Κάτω των 50 ευρώ 5 ευρώ
Άνω των 50 ευρώ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ποσό παραγγελίας Έως 2 κιλά Έως 3 κιλά Έως 4 κιλά Άνω των 4 κιλών
Άνω των 150 ευρώ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
Κάτω των 150 ευρώ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 15€ 35€ 45€ 55€
Κάτω των 150 ευρώ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 30€ 50€ 60€ 70€

Στις χώρες εκτός ΕΕ επιβάλλονται δασμοί και τέλη εισαγωγής, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας, που επιβαρύνουν τον πελάτη και δεν συμπεριλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων ή στα έξοδα αποστολής.
Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων που σας αποστείλαμε και είναι ελαττωματικά ή εσφαλμένα, βαρύνουν εμάς, εφόσον τα επιστρέψετε με τη συνεργαζόμενη μαζί μας εταιρία ταχυμεταφορών που σας τα παρέδωσε.
Τα έξοδα επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων βαρύνουν εσάς.
Οι τιμές που αναγράφονται στην παρούσα παράγραφο, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Σε κάθε περίπτωση και για την πλήρη ενημέρωση του πελάτη, το τελικό κόστος μεταφοράς υπολογίζεται στο καλάθι.

Έλεγχος προϊόντων κατά την παραλαβή

Κατά την παράδοση οφείλετε να ελέγχετε τα προϊόντα που παραλαμβάνετε, καθώς μετά από αυτήν φέρετε εσείς τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής, χειροτέρευσης ή απώλειάς τους. Η υπογραφή σας στο έντυπο παραλαβής έχει τη σημασία ότι αναγνωρίζετε πως παραλάβατε ορθά τα προϊόντα της παραγγελίας σας και ότι αυτά δεν φέρουν ελάττωμα.

Μη παραλαβή προϊόντων

Εφόσον ο πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν εντός 30 ημερών μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ARMA FABRICS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, αφαιρουμένων των εξόδων αποστολής, (ποσού 5 ευρώ για αποστολές εντός Ελλάδος και σύμφωνα με τις κατηγορίες του πίνακα για αποστολές εκτός Ελλάδος) το οποίο θα εξοφλείται από τη ARMA FABRICS με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος.
Για τα προϊόντα που παρέχονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας σας και είναι κατασκευασμένα ειδικά για εσάς, μη παραλαβή τους συνεπάγεται απώλεια του τιμήματος που έχετε καταβάλλει, και η ARMA FABRICS θα τα φυλάξει για εσάς για διάστημα 6 μηνών από την αποστολή της ειδοποίησης παραλαβής τους.
Σε περίπτωση που δηλώσετε εκ νέου την επιθυμία παραλαβής των προϊόντων, τα έξοδα επαναποστολής τους θα βαρύνουν εσάς, ανεξαρτήτως του ύψους της παραγγελίας.