ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ARMA FABRICS

EUROBANK: GR3702602030000890201521990

ALPHA BANK: GR4701407080708002002012070

Δικαιούχος: Αράμ Εσκιτζιάν